İSTKA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI

Yazı Boyutu :
İSTKA Doğrudan Faaliyet Destek Programı17 Eylül 2013 Salı 00:04

TR10 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 2014 yılı teklif çağrısı yayınlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ

Ajans DFD ile 2023 İstanbul Vizyonunun temel bileşenleri doğrultusunda, Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere destek vermektedir.

PROGRAM DAHİLİNDEKİ DESTEK KONULARI

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler Bölge Planı’nın hayata geçirilmesi amacıyla ve İstanbul’un ihtiyaçları doğrultusunda Ajans tarafından belirlenmekte olup, Ajans’ın internet sitesinde bir liste ile ilan edilecektir.

Liste; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncellenecektir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ VE SÜRESİ

Bütçe: 5.000.000 TL        Faaliyet Süresi: 3 ay 

Proje başvuruları için son tarih 28.11.2014’dür

FAALİYETLERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 85.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

 


DİĞER HABER BAŞLIKLARI
©© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım: INVIVA - Yazılım: CM BİLİŞİM