IPARD PROGRAMI DEĞİŞİKLİKLERİ

Yazı Boyutu :
IPARD Programı Değişiklikleri01 Aralık 2013 Pazar 14:26

TKDK, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında bazı değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

(101) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Yükseltilmesine  Yönelik Yatırım Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 

 • Süt üreten tarımsal işletmelerde yeni kapalı ahırların/ağılların inşası ve genişletilmesi de destek kapsamına alındı.
 • Gübre çukuru konusunda hayvan sayısı yerine kapasite eklenerek ifade ‘’tarımsal işletme, 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun ve/veya keçi kapasitesine sahipse, yatırımın gerçekleşmesinin sonunda gübrenin topluluk standartlarına göre depolanması ve yönetimini taahhüt etmelidir.’’ şeklinde değiştirildi.
 • Et üreten tarımsal işletmelerde, desteklenen koyun ve keçi sayısı 300’den 500’e yükseltildi.
 • Mesleki yeterlilik şartı gerçek kişilerde sadece başvuru sahibinin kendisi tarafından uyulması gereken bir uygunluk şartı iken yapılan değişiklik ile ‘’başvuru sahibi bu şartı sağlayamıyor ise bir daimi çalışanın bu şartı sağlaması da uygun olarak kabul edilecektir.’’
 • Yardım oranı ‘’başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında olan genç çiftçiler’’ ifadesi ‘’hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler’’ olarak revize edildi.

(103) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve                Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 • İşleme ve pazarlama tedbirinde mesleki yeterlilik şartı aranmayacaktır.
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbirinde kapasiteler arttı.(Artık en az 100 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu işleme için üretim kapasitesine sahip olmalıdır.)
 • Süt toplama merkezlerine sadece üretici örgütleri başvurabilirken; yapılan değişiklikle bundan böyle ‘’gerçek ve tüzel kişiler de süt toplama merkezi yatırımlarına başvurabilecekler.’’
 • Süt toplama merkezlerine başvurularda üretici örgütler için yer alan ‘’bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olmalıdır’’ uygunluk şartı kaldırıldı.
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında desteklenecek ürünler için AB’nin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğü’nde yer alan Meyve ve Sebze Listesi (9. bölüm) kullanılacaktır.

(302) Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tedbirinde Yapılan Değişiklikler

 • Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi alt tedbirinde uygun yatırım toplam değeri 250.000 avrodan en fazla 400.000 avroya yükseltildi.
 • Kırsal turizm alt tedbirindeuygunyatırımtoplamdeğeri400.000 avrodan en fazla 500.000 avroya yükseltildi.
 • Kültür balıkçığının geliştirilmesi alt tedbirinde uygun yatırım toplam değeri 200.000 avrodan en fazla 400.000 avroya yükseltildi.
 • Kültür balıkçılığı tesislerinin yanına restoranların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu ve restoranlar için gerekli ekipman satın alınması da destek kapsamına alındı.
 • 302 tedbiri kapsamında mesleki yeterlilik şartı aranmayacaktır
 • Kırsal Turizm alt tedbirinde, turizm işletme belgesi yatırımın sonunda alınacaktır.
 • Yerel tarım ve gıda ürünleri listesi revize edildi.
 • IPARD Programı uygulama süresince her bir faydalanıcının kullanabileceği toplam uygun yatırım tutarı 400.000 avrodan 500.000 AVROYA yükseltildi.
 • Süs bitkilerinde sera yapımı destek kapsamında iken yapılan değişiklikle tıbbı aromatik bitkilerin de seralarda yetiştirilmesi destek kapsamına alındı.
 • Konaklama tesislerinin yatırımın sonunda 25 yatak kapasitesine sahip olması kriteri “25 oda” olarak değiştirildi.

DİĞER HABER BAŞLIKLARI
©© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım: INVIVA - Yazılım: CM BİLİŞİM